GÁBLI CECÍLIA: 
Caius Plinius Secundus Természettudományának 2. könyve. 
(A Kozmosz)
Az antik mű magyar fordítása, tanulmány és kommentár
A tanulmány a forrás vallástörténeti, filozófiai, és tudománytörténeti vonatkozásaira is kitér
Részletes kultúrtörténeti és természettudományos jegyzetek segítik a szöveg olvasását
Bőséges név- és tárgymutató segíti a szöveg keresését
A témához kapcsolódó bibliográfia

Caius Plinius Secundus, a Vezúv Kr.u. 79. évében történt kitörésekor életét veszített római enciklopédista 37 könyvből álló monumentális természettudományos művet hagyott ránk. E hatalmas mű 2. könyve a kozmológiával foglalkozik, amelyből az ókori természettudomány meteorológiával, csillagászattal, földrajzzal kapcsolatos ismereteire derül fény. Érdekes és izgalmas adatokat szolgáltat továbbá az árapály, a villámcsapások, földrengések és vulkánkitörések, a szelek és a gyógyforrások, valamint az üstökösök, a csillagképek és az Állatövi jegyek ókori ismeretére és magyarázatára, valamint a belőlük kiolvasható jóslatokra vonatkozóan. A pliniusi enciklopédia második könyvének megértését bőséges történeti és természettudományos magyarázatok segítik. A fordításon túl részletes tanulmány ismerteti az érintett tudományterületek ókori állapotát és sajátosságait.
A könyv izgalmas és érdekfeszítő olvasmány lehet mindazok számára, akik az ókori természettudományok, illetve a természeti jelenségek magyarázatának története iránt érdeklődnek.
 

 
 
 
 
B5, 170 oldal, karton kötés
ISBN 963 9632 00 7 Ö
ISBN 963 9632 01 5 
Kezdőlap   |   Lomart Kiadó
2021