Dr. GÁBLI CECÍLIA (PhD) 
Ókortörténész, régész, óraadó egyetemi tanár

Gábli Cecília a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének óraadó tanára.
Diplomáit a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte latin-történelem szakon, emellett régészeti specializációt végzett a Pécsi Tudományegyetemen.

PhD fokozatát 2007-ben szerezte meg. Kutatási területe az ókori természettudományok, elsősorban Plinius enciklopédiája.
 

Tanulmányok

1999
Diploma megszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, latin-történelem szakpáron. (Szakdolgozatok: Latin: Ékkövek az antik irodalomban: Plinius Nat.Hist. 37 könyvének fordítása és kommentár; Történelem: A savariai, brigetioi és intercisai mellképes sírkövek.)

1999
Régészeti specializáció befejezése a Pécsi Tudományegyetemen.

1999
Harmadik helyezés a XXIV. OTDK ókori vallás és művelődés szekciójában, firmamécses tipológiai tárgyú dolgozattal.

2003-2006
PhD tanulmányok a PTE Ókortörténeti Doktori Programjában.

2007
PhD fokozat megszerzése. A disszertáció címe:  "Plinius világképe Természettudományának 2. könyve alapján" 
A doktori értekezés tézisei letölthetőek innen (pdf, 190 KB).
 

Kutatási terület

1995-2004
A római kori firmamécsesek tipológiai vizsgálata.

1998-2005
Régészeti adatbázis modellek kidolgozása (DEPO adatbázisok).

1996-tól
Caius Plinius Secundus ókori természettudományos enciklopédiájának fordítása és tudománytörténeti feldolgozása.

2006-tó
Plinius Természettudományának interdiszciplináris megközelítésű kutatása a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja keretei között.
 
 

Oktatási tevékenység

2006-tól
Egyetemi óraadó tevékenység a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében. Oktatási terület: a Római Birodalom történeti földrajza és Plinius Természettudományának földrajzi vonatkozású részletei.

2007
Oklevél, témavezetői tevékenységért, a XXVIII. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában harmadik helyezést és kiemelt dicséretet elért hallgató után. (bővebben
 

Tudományos társasági tagság:

1991-től
Panniculus Régiségtani Egylet tagja

2007-től
Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja
 
 

PUBLIKÁCIÓK

Könyvek 

Gábli Cecília: A firmamécsesek feldolgozásának új módszere. A Savaria Múzeum Régi Gyűjteményének firmamécsesei alapján. PANNICULUS SER. A. NO. 1. Panniculus – Lomart. Szombathely 2004. (172.p.) 

Gábli Cecília: Caius Plinius Secundus Természettudományának 37. könyve. Fordítás és feldolgozás. Lomart, Szeged 2004. (207.p.) 

Gábli Cecília: Caius Plinius Secundus Természettudományának 2. könyve. Fordítás és feldolgozás. Lomart, Pécs 2005, (169.p.) 

Gábli Cecília: Caius Plinius Secundus Természettudományának 1. könyve. Fordítás és feldolgozás. Lomart, Pécs 2006, (287.p.) 

Gábli Cecília: Plinius Kozmológiája. Lomart, Pécs 2006, (170.p.) 
 

Cikkek, tanulmányok 

Gábli Cecília: Egy SVCCESSI mesterjegyű firmamécses Savariából. In: Lapok Szombathely történetéből. Panniculus Ser C. NO. 62. 1998. 

Gábli Cecília: A Savaria Múzeum régi gyűjteményének római kori firmamécsesanyaga. In: Hadak útján. Szerk.: Bende L. - Lőrinczy G. - Szalontai Cs. Szeged, 2000, 19-25.p. 

Gábli Cecília – Kiss Gábor – Vizvári Zsolt: A DEPO módszer. In: Heves Megyei Régészeti Közlemények II. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 2000. 481-489.p. 

Gábli Cecília: Az őstörténet kutatásának irányai és eredményei. In: E-Tudomány 2007/2, I:1-9.p. (a cikk elérhető itt

Gábli Cecília: Plinius a szelekről. In: E-Tudomány 2007/4, III:1-16.p. (a cikk elérhető itt

Gábli Cecília: Az ókori szélrózsa. In: Mediterrán és Balkán Fórum. 4. szám, II. évfolyam/1. 2008 április 22, 18-25.p.
A cikk letöltése pdf formátumban
A folyóirat honlapja

Plinius Természettudománya In: Művek Lexikona III. (Pip-Z) Magyar Nagylexikon Kiadó, 2008 (Magyar Nagylexikon Sorozat 24.) 528-529.p.

Cecilia Gábli: The Terminology Of Pliny The Elder's Cosmology Acta Antiqua 51. 2011. 45-58.p. (a cikk elérhető itt

Cecilia Gábli: Pliny the Elder on the Etruscans. Acta Antiqua 52. 2013. 137-163.p. (a cikk elérhető itt

Gábli Cecília: Plinius az etruszkokról. In: Ökonómia és ökológia. Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Szerk.: Csabai Zoltán – Földi Zsombor – Grüll Tibor – Vér Ádám. L'Harmattan, Pécs-Budapest 2015, 209-243.p.
 
 

KONFERENCIA ELŐADÁSOK 

1998 
A népvándorlás kor fiatal kutatóinak 9. konferenciája, Eger: A DEPO módszer 

1999 
A népvándorlás kor fiatal kutatóinak 10. konferenciája, Szeged-Domaszék: A Savaria Múzeum régi gyűjteményének római kori firmamécsesanyaga 

2004 
Limes WHS, Győr: Die Adaptation der Datenbank „DEPO Archaeologia” im Limes WHS Projekt 

Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében, Szeged: 
- A drágakövek ismerete és használata az ókorban 
- M5 adatfeldolgozás a DEPO Archaeologiával 

Országos Régészeti Térinformatikai Munkaértekezlet, Szeged: 
- Leltározás a DEPO adatbázisokkal 
- A Lomart múzeumi szoftverei 

2010
Fiatal Római Koros Kutatók V. Konferenciája Pécs 2010 november 26-28: Plinius a gemmákról

2012
X. Magyar Ókortudományi Konferencia Piliscsaba 2012 május 23-26: Plinius Etruriáról
 

ÁSATÁSOK 

1987 
Vasasszonyfa, avar temető, ásatásvezető: Kiss Gábor 
1988
Vasasszonyfa, avar temető, ásatásvezető: Kiss Gábor 
1989
Vasasszonyfa, avar temető, ásatásvezető: Kiss Gábor 
Sorkifalud–Zalak, árpád-kori földvár, ásatásvezető: Kiss Gábor 
1990
Vasasszonyfa, avar temető, ásatásvezető: Kiss Gábor 
Szombathely–Szent Márton Templom, ásatásvezető: Kiss Gábor 
1992
Sorkifalud–Zalak, árpád-kori földvár, ásatásvezető: Kiss Gábor 
1993
M1 autópálya, Lébény, ásatásvezető: Takács Miklós 
1994
M1 autópálya, Lébény, ásatásvezető: Takács Miklós 
1995
Dunakömlőd–Lussonium, ásatásvezető: Visy Zsolt 
1997
Dunakömlőd–Lussonium, ásatásvezető: Visy Zsolt 
Neszmély, késő római erőd, ásatásvezetők: Visy Zsolt – Vaday Andrea 
1998
Szombathely–Fő tér, Savaria ásatásvezető: Sosztarits Ottó 
1999
Lukácsháza, avar temető, ásatásvezető: Kiss Gábor 
 

 
 
 
 
 
 
Kezdőlap   |   Lomart Kiadó
2021