GÁBLI CECÍLIA: 
Plinius Kozmológiája
Az érintett tudományterületek körébe tartozó szöveghelyek elemzése (asztronómia, asztrológia, csillagászati földrajz, éghajlattan, meteorológia)
A csillagászati terminusok adatbázisos feldolgozása és elemzése 
A Terminologia Pliniana adatbázis exportja 
Név- és tárgymutató 
Pliniusi szöveghelyek mutatója (a kötetben szereplő pliniusi idézetek könyv-caput hivatkozása és oldalszáma)

A Bibliotheca Pliniana sorozat első monografikus kötete, amely a pliniusi Kozmológia hagyományos és adatbázis alapú szövegelemzését és tudománytörténeti feldolgozását tartalmazza.
Plinius Kozmológiája a korabeli csillagászat eredményein túl a földrajz, az éghajlattan, a meteorológia, a naptárkészítés és a csillagjóslás eredményeire is kitér, amelyek a korabeli hitvilággal és filozófiai tanításokkal ötvöződve egységes tudáskomplexumot alkottak.
Gábli Cecília a pliniusi Kozmológiában megfigyelhető részterületek interdiszciplináris összefonódását többféle megközelítésben ábrázolja. Az egyes tudományterületekre vonatkozó szöveghelyeket tematikus csoportosításban elemzi, bemutatva az érintett ókori tudományterületek fejlettségi szintjét, sajátosságait és kölcsönhatásait.
A pliniusi Kozmológiában megjelenő csillagászati szakterminusokat egy speciálisan erre a célra kifejlesztett adatbázis segítségével rendszerezi és elemzi. A kötet végén kapott helyet az adatbázis legfontosabb terminusainak exportja. 
A kötet hasznos és érdekes olvasmány lehet mindazok számára, akik a természetről alkotott ókori tudásanyag iránt érdeklődnek.

 
 
 
 
B5, 172 oldal, karton kötés
ISBN 978-963-9632-03-5
Kezdőlap   |   Lomart Kiadó
2021